Hot News

Orange beveiligt uw smartphones

1024 538 AS MOBILITY

Mobiel werken verhoogt uw productiviteit en die van uw medewerkers. Maar malware en andere cybergevaren liggen jammer genoeg steeds op de loer. Orange gaat in de tegenaanval met een uniek aanbod: voortaan bevatten de Shape-tariefplannen de Lookout Premium-beveiligingsapp.

In 2018 verliep bijna 57 % van het wereldwijde internetverkeer via mobiele toestellen. Tegelijk nam ook het volume malware op smartphones en tablets enorm toe. Vooral kmo’s zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen. Wereldwijd vielen al 42 % van de kmo’s ten prooi aan malware. Een groot en snelgroeiend deel daarvan is ransomware, waarbij het toestel geblokkeerd wordt en tegen betaling van ‘losgeld’ weer vrijgemaakt wordt. De impact hiervan op de activiteiten en inkomsten van kmo’s is enorm. Voor 1 op 5 van de getroffen kleine bedrijven was dit zelfs fataal.

Een ander probleem is phishing. Wist u dat 91 % van alle cyberaanvallen begint met een phishing-e-mail? En dat ondanks alle waarschuwingen nog steeds 85 % van dergelijke mails wordt geopend? Phishing content kan uw smartphone namelijk via diverse kanalen (whatsapp, sms, e-mail …) besmetten en URL’s niet altijd zichtbaar zijn op een smartphone, waardoor het moeilijk is om deze te ontmaskeren.

Is mobiel internet dan onveilig?

Het probleem is dat de beveiliging van mobiele toestellen achterophinkt bij de exponentiële groei van het mobiele internetverkeer. U hebt ongetwijfeld een stevige firewall opgetrokken rond de pc’s en laptops van uw werknemers, maar zijn hun smartphones en tablets even goed beveiligd? De vraag stellen is ze beantwoorden: slechts 4 % van de kmo’s acht zichzelf voorbereid op een mobiele cyberaanval.

Orange investeert in mobiele beveiliging

We willen deze evolutie een halt toeroepen en nemen het voortouw op het gebied van mobiele beveiliging. Voortaan zijn de Shape-tariefplannen standaard – en zonder meerkosten – uitgerust Lookout Premium. Lookout Premium is de wereldwijde nummer 1 in de beveiliging van smartphones tegen cyberaanvallen. Door middel van een wereldwijd sensornetwerk en dankzij artificiële intelligentie kan het Lookout-platform uit complexe patronen reële risico’s afleiden.

Wat doet Lookout voor u en uw medewerkers?

 • waarschuwen tegen onveilige wifinetwerken
 • het internetverkeer beveiligen op eender welk netwerk, dankzij een VPN
 • beveiligen tegen malware uit apps
 • beveiligen tegen malware via e-mail, websites en Messenger-diensten
 • inschatten van veiligheidsrisico’s door bijvoorbeeld verouderde versies van besturingssystemen
 • lokaliseren en blokkeren van smartphones bij verlies of diefstal
 • opvolgen en waarschuwen van beveiligingslekken indien uw apps zijn aangetast

De Lookout-app werd al op 170 miljoen toestellen geïnstalleerd. Lookout heeft inmiddels al meer dan 60 miljoen apps gescand en daar komen er elke dag nog 90.000 bij. Gemiddeld controleert Lookout zo’n 1.200 koppelingen per toestel per dag. Sinds 2011 klikten 56 % van de Lookout-gebruikers op een phishing link. Dankzij de Lookout app waren ze allemaal voldoende beveiligd.

Lookout Premium is vanaf juli 2019 inbegrepen in de Shape-formules. Voorlopig hoeft u niets te doen. Wij brengen u per sms op de hoogte zodra u deze app via My Orange kan activeren.

Orange Belgium lanceert eerste volledig beveiligde en onbeperkte zakelijke tariefplannen

1024 694 AS MOBILITY

Orange Belgium kondigde vandaag de lancering aan van de eerste volledig beveiligde en onbeperkte zakelijke tariefplannen: abonnementen met onbeperkt mobiel surfen, bellen en sms’en voor gebruik in België en 39 Europese landen en gebieden. Zakelijke Orange-klanten kunnen nu altijd en overal verbonden blijven op reis in de EU of als ze internationaal bellen en sms’en naar de EU, zonder dat ze zich ook maar ergens zorgen over hoeven te maken. Bovendien wordt hun smartphone nog eens extra beschermd tegen potentiële cyberdreigingen.

Unieke combinatie van onbeperkt mobiel surfen, bellen en sms’en in 39 Europese landen en gebieden, op vraag van de rondreizende zakelijke klant

De Belgische zakelijke markt wordt hoe langer hoe mobieler: de meeste werknemers hebben tegenwoordig een smartphone en zakelijke klanten zitten dagelijks urenlang met hun toestel op het internet. Browsen, streamen en downloaden/uploaden in de cloud en bij bestandsoverdrachten nemen de grootste hap uit het datavolume. De Europese Unie is voor alle zakelijke klanten een belangrijke markt. Zo’n 80 % van de internationale oproepen die gepleegd worden door Orange-klanten verloopt via hun smartphone. In ongeveer 80 % van de gevallen betreft het een telefoontje naar de EU. 64 % van de internationale oproepen is naar één van onze buurlanden.

Daarom zullen, vanaf 4 maart 2019, Shape Intense en Traveller opgewaardeerd worden met onbeperkt mobiel internet en onbeperkt bellen in en naar de EU.

Orange Belgium belooft volledige peace of mind

Werner De Laet, Chief Enterprise Officer van Orange Belgium: “Begin dit jaar beloofden we de Orange-klanten dat we onze prijzen niet zouden verhogen. In plaats daarvan zouden we hen meer geven voor dezelfde, correcte prijs. Bij Orange willen we dat onze klanten onbezorgd van hun digitale leven genieten. Dat is precies wat we doen met onze nieuwe zakelijke tariefplannen. Elk jaar zien we het dataverbruik in het zakelijke segment verdubbelen. Het viel ons op dat het mobiele verbruik buiten bundel overal toenam, ook voor onze zwaarste bundels. Om die onvoorziene meerkosten te vermijden, besloten we onze klanten onbeperkte connectiviteit te bieden in België en de EU. Onze B2B-klanten kunnen nu ook op reis verbonden blijven zonder schrik voor een hogere factuur. Ze kunnen nu gewoon surfen, bellen en sms’en naar al hun internationale klanten, ook als ze zelf op reis zijn. Omdat ook de bestaande zakelijke klanten automatisch van deze verbeterde aanbiedingen zullen profiteren, bewijzen we eens te meer dat we een gedurfde uitdager zijn op de markt!”

Smartphones van Orange-klanten beschermd tegen cyberdreigingen en -aanvallen

Hoewel er steeds vaker mobiel gewerkt wordt, investeren bedrijven over het algemeen alleen in pc-beveiliging. Er kan nog heel wat gedaan worden om mobiele telefoons beter te beveiligen, mede omdat er ook meer buiten de vertrouwde veiligheidsperimeter gewerkt wordt.

Daarom voegt Orange Belgium een extra beveiligingsdienst toe aan zijn Shape-formules, zonder extra kost. Die dienst biedt bescherming tegen dreigingen in apps, onveilige wifinetwerken en kwaadaardige websites. Bovendien beschermt de dienst tegen verouderde besturingssystemen en bevat hij tools om de toegang tot een verloren of gestolen toestel mee te beheren.

De opgewaardeerde Shape-formules zullen vanaf 4 maart 2019 beschikbaar zijn voor alle zakelijke klanten.

Beste wensen 2019

1024 538 AS MOBILITY

A.S. Mobility dankt u voor uw vertrouwen
en wenst u geluk en succes voor het jaar 2019 🥂🎉

A.S. Mobility in orde met GDPR is de nieuwe EU-regelgeving

1024 681 AS MOBILITY

De GDPR is de nieuwe EU-regelgeving op het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke gegevens van klanten. Het doel ervan is dat mensen opnieuw ‘eigenaar’ worden van hun persoonlijke gegevens. Ook voor A.S. Mobility klanten is deze wetgeving van tel.

GDPR (voluit: General Data Protection Regulation) behelst in essentie de harmonisatie van de bestaande regelgeving in de 26 Europese lidstaten rond privacy en dataveiligheid. De grote nieuwigheid is dat bedrijven aansprakelijk zijn voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van hun klanten. Bij niet-naleving van de regels kunnen ze een serieuze boete krijgen. Deze wetgeving heeft vanaf 25 mei 2018 meteen ‘kracht van wet’ – er moet geen aparte Belgische wet voor worden gestemd.

A.S. Mobility zal klaar zijn voor deze nieuwe wetgeving. “Deze nieuwe wetgeving is overigens een uitvloeisel van de eerdere werkwijze en de huidige wetgeving rond bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de e-privacywetgeving specifiek voor communicatiegegevens.”

AS beschouwt GDPR, zo benadrukt Jan Leonard, dus niet als een revolutie. “Het is een logische en noodzakelijke evolutie van de bescherming van de persoonsgegevens en benadrukt opnieuw het belang van een aangepaste bescherming. Tegelijk is het voor ons ook een opportuniteit om deze bescherming nog te verbeteren”, stelt hij.

 

Wat betekent deze wetgeving concreet voor onze klanten:

1. Meer controle voor klanten

De klanten zullen meer controle krijgen over hun persoonsgegevens. “De werkmethodes om te antwoorden op de vragen van de klanten worden aangepast. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het recht op toegang tot persoonlijke data of het recht om vergeten te worden”, vertelt Jan Leonard.

Verder kunnen klanten op een eenvoudige en vellige manier hun relevante data overdragen. Bovendien krijgen ze meer informatie over de gebruikte persoonsgegevens en de verwerkingsdoeleinden bij een zogenaamde opt/in en opt/out.

Vrij vertaald: klanten kunnen steeds hun eigen persoonlijke data beheren

2. Transparantie

Daarnaast zullen de klanten van Orange duidelijke informatie krijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens. “Via de website van Orange België zal elke klant kunnen nagaan welke persoonsgegevens voor welke doeleinden verwerkt worden”. “Onze website zal de klant onder meer ook een overzicht geven van de locatie van de datacenters gebruikt voor de verwerking van de gegevens. Voorts zal ook een overzicht van alle verwerkingsactiviteiten beschikbaar zijn.”

Vrij vertaald: klanten kunnen alle info krijgen over hun eigen persoonlijke data

3. Verantwoording

Orange zorgt er ook voor dat de GDPR-wetgeving in de bedrijfsprocessen en -werking wordt ingebouwd en gedocumenteerd. “Voor belangrijke en risicovolle verwerkingen wordt een zogenaamd data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd, gebaseerd op een gedetailleerde risicoanalyse van de informatiebeveiliging en de mogelijke risico’s voor de klant”, illustreert Jan Leonard. “Ook herbekijken we de dataprocessingovereenkomsten met alle leveranciers en subcontractors.”

Vrij vertaald: A.S. Mobility stemt haar organisatie en werking af op de GDPR-wetgeving

4. Meldplicht

Inbreuken op persoonsgegevens moeten vanuit de GDPR-wetgeving gemeld worden. “Het gaat hierbij onder meer om inbreuken op de persoonsgegevens, de aantasting van de vertrouwelijkheid, integriteit of vernietiging van de gegevens”. “Al deze gebeurtenissen worden zo snel mogelijk gemeld aan de regulator en de fleetmanager, en in sommige gevallen ook aan de betrokkenen zelf. Hiervoor zijn de bestaande procedures, gebaseerd op de e-privacy, aangepast.”

Kortom, wat betreft de GDPR-wetgeving komt Orange beslagen op het ijs. “Orange België heeft al einde 2016 het bestaande databeschermingsprogramma aangepast en van naam veranderd. Het GDPR-programma bestaat bijvoorbeeld uit 15 verschillende initiatieven van hoe op vragen van de klanten wordt geantwoord tot de data protection impact assessment”. Het programma werd goedgekeurd en de vooruitgang wordt opgevolgd door het directiecomité van Orange België.

Vrij vertaald: Inbreuken op de GDPR-wetgeving brengen boetes en meldingsplicht met zich mee.

GDPR bij A.S. Mobility Filiale Orange Belgium : we vergelijken met de luchtvaart:

Orange lanceert het eerste volledig onbeperkte mobiele abonnement

1024 538 AS MOBILITY

Orange Belgium lanceert op 12 februari het eerste mobiele abonnement met onbeperkte mobiele data in België. Het is voor Orange een eerste zet om zijn nieuw verworven positionering als gedurfde uitdager in de telecom-markt te onderstrepen. Vanaf 40 euro per maand zullen de Arend-tariefplannen van Orange, naast onbeperkte belminuten en sms’en, ook onbeperkte mobiele data bevatten. Daarmee kunnen klanten overal en op elk ogenblik surfen zonder zich nog langer zorgen te maken over hun internetgebruik. Uit een enquête die Orange Belgium afnam bij ruim 1100 klanten blijkt dat de meerderheid van de intensieve gebruikers graag een bundel met onbeperkte mobiele data zou hebben.

Vanaf 12 februari zullen de tariefplannen Arend en Arend Premium van Orange volledig onbeperkt zijn. De klanten hoeven niets te doen: hun mobiele abonnement wordt vanaf 12 februari automatisch volledig onbeperkt. De prijs van de maandabonnementen Arend en Arend Premium zal vanaf 13 maart met 1 euro stijgen en respectievelijk 40 en 61 euro per maand kosten.

Uit een recent onderzoek van Orange blijkt dat er een grote vraag is naar een tariefplan met onbeperkte mobiele data:

 1. Het gebruik van openbare wifinetwerken leidt tot ergernis. Vooral het juiste wachtwoord zoeken (63%), de trage verbinding (51%) en de problemen bij het verbinden (44%) zijn obstakels die klanten die niet graag op openbare wifinetwerken surfen, liever zien verdwijnen.
 2. 8 op 10 klanten moeten hun mobiele datagebruik aanpassen om hun limiet niet te overschrijden, iets wat 2 op 3 van hen vervelend vinden.

 

Een netwerk van topkwaliteit voor een unieke onbeperkte aanbieding

Orange blijft massaal in zijn netwerk investeren om zijn klanten een topervaring te garanderen. De investeringen dienen niet alleen om ons voor te bereiden op de toekomst maar ook om de snelheid en capaciteit van het netwerk te verhogen, gezien de toenemende vraag naar mobiele data. Dankzij de investeringen kan Orange de benodigde capaciteit voor een onbeperkt en kwalitiatieve ervaring garanderen. Vandaag dekt het 4G-netwerk van Orange 99,9 % van het Belgische grondgebied. De kwaliteitsindicatoren van telecomregulator BIPT tonen duidelijk de superieure kwaliteit aan van het 4G-netwerk van Orange (dekkingskaarten).

Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium, legt uit: “We besloten om ons te positioneren als een uitdager van de telecom-markt waarbij we ons concentreren op wat onze klanten belangrijk vinden. Veel klanten voelden een duidelijke nood aan meer mobiele data, door het groeiende succes van social media, video’s en streamingdientsen allerhande. We hebben naar hen geluisterd en we zijn dan ook heel fier om het eerste volledig onbeperkte mobiele abonnement in België te lanceren, gesteund door ons hoogwaardige 4G-netwerk. We bieden nu ook een volledig onbeperkt Love-aanbod (mobiel, internet en tv) aan dat perfect past bij klanten die op zoek zijn naar totale peace of mind.”

Arend en Arend Premium-klanten kunnen maandelijks gebruik maken van 20 GB mobiele data op het hoogwaardige en supersnelle 4G-netwerk van Orange. Nadien blijven ze zorgeloos verder surfen aan 512 Kbps, zonder enige limiet in België. Surfen aan 512 Kbps is een aangename snelheid waarmee je probleemloos e-mails kunt nalezen, sociale netwerken kunt bezoeken of filmpjes op YouTube bekijken. In EU-landen kunnen klanten surfen aan €0.0072/MB nadat 20GB mobiele data overschreden is, zonder aan snelheid in te boeten.

Orange-klanten die al een Arend-tariefplan hebben, zullen een brief ontvangen waarin de aanpassing wordt uitgelegd. Ze hoeven niets te doen om hun onbeperkte mobiele data te krijgen. Orange zal die automatisch activeren.

Orange Arend en Arend Premium kunnen gecombineerd worden met Love. In deze bundel zit onbeperkt bellen, sms’en, mobiel en vast internet en premium tv voor amper 79 euro per maand.

Meer informatie op www.orange.be/nl/onbeperktsurfen.

Orange Belgium lanceert op 12 februari het eerste mobiele abonnement met onbeperkte mobiele data in België. Het is voor Orange een eerste zet om zijn nieuw verworven positionering als gedurfde uitdager in de telecom-markt te onderstrepen. Vanaf 40 euro per maand zullen de Arend-tariefplannen van Orange, naast onbeperkte belminuten en sms’en, ook onbeperkte mobiele data bevatten. Daarmee kunnen klanten overal en op elk ogenblik surfen zonder zich nog langer zorgen te maken over hun internetgebruik. Uit een enquête die Orange Belgium afnam bij ruim 1100 klanten blijkt dat de meerderheid van de intensieve gebruikers graag een bundel met onbeperkte mobiele data zou hebben.

Vanaf 12 februari zullen de tariefplannen Arend en Arend Premium van Orange volledig onbeperkt zijn. De klanten hoeven niets te doen: hun mobiele abonnement wordt vanaf 12 februari automatisch volledig onbeperkt. De prijs van de maandabonnementen Arend en Arend Premium zal vanaf 13 maart met 1 euro stijgen en respectievelijk 40 en 61 euro per maand kosten.

Uit een recent onderzoek van Orange blijkt dat er een grote vraag is naar een tariefplan met onbeperkte mobiele data:

 1. Het gebruik van openbare wifinetwerken leidt tot ergernis. Vooral het juiste wachtwoord zoeken (63%), de trage verbinding (51%) en de problemen bij het verbinden (44%) zijn obstakels die klanten die niet graag op openbare wifinetwerken surfen, liever zien verdwijnen.
 2. 8 op 10 klanten moeten hun mobiele datagebruik aanpassen om hun limiet niet te overschrijden, iets wat 2 op 3 van hen vervelend vinden.

Een netwerk van topkwaliteit voor een unieke onbeperkte aanbieding

Orange blijft massaal in zijn netwerk investeren om zijn klanten een topervaring te garanderen. De investeringen dienen niet alleen om ons voor te bereiden op de toekomst maar ook om de snelheid en capaciteit van het netwerk te verhogen, gezien de toenemende vraag naar mobiele data. Dankzij de investeringen kan Orange de benodigde capaciteit voor een onbeperkt en kwalitiatieve ervaring garanderen. Vandaag dekt het 4G-netwerk van Orange 99,9 % van het Belgische grondgebied. De kwaliteitsindicatoren van telecomregulator BIPT tonen duidelijk de superieure kwaliteit aan van het 4G-netwerk van Orange (dekkingskaarten).

Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium, legt uit: “We besloten om ons te positioneren als een uitdager van de telecom-markt waarbij we ons concentreren op wat onze klanten belangrijk vinden. Veel klanten voelden een duidelijke nood aan meer mobiele data, door het groeiende succes van social media, video’s en streamingdientsen allerhande. We hebben naar hen geluisterd en we zijn dan ook heel fier om het eerste volledig onbeperkte mobiele abonnement in België te lanceren, gesteund door ons hoogwaardige 4G-netwerk. We bieden nu ook een volledig onbeperkt Love-aanbod (mobiel, internet en tv) aan dat perfect past bij klanten die op zoek zijn naar totale peace of mind.”

Arend en Arend Premium-klanten kunnen maandelijks gebruik maken van 20 GB mobiele data op het hoogwaardige en supersnelle 4G-netwerk van Orange. Nadien blijven ze zorgeloos verder surfen aan 512 Kbps, zonder enige limiet in België. Surfen aan 512 Kbps is een aangename snelheid waarmee je probleemloos e-mails kunt nalezen, sociale netwerken kunt bezoeken of filmpjes op YouTube bekijken. In EU-landen kunnen klanten surfen aan €0.0072/MB nadat 20GB mobiele data overschreden is, zonder aan snelheid in te boeten.

Orange-klanten die al een Arend-tariefplan hebben, zullen een brief ontvangen waarin de aanpassing wordt uitgelegd. Ze hoeven niets te doen om hun onbeperkte mobiele data te krijgen. Orange zal die automatisch activeren.

Orange Arend en Arend Premium kunnen gecombineerd worden met Love. In deze bundel zit onbeperkt bellen, sms’en, mobiel en vast internet en premium tv voor amper 79 euro per maand.

Meer informatie op www.orange.be/nl/onbeperktsurfen.

5 misvattingen over de cloud

1024 751 AS MOBILITY

Zowel bij voor- als tegenstanders bestaan er enkele hardnekkige mythes over de cloud. U kan slechts optimaal gebruikmaken van de cloud als u feit en fictie uit elkaar weet te houden.

Cloud_as_mobility_large

1. De cloud is niet veilig

Voor bedrijfskritische of privacygevoelige gegevens is de eerste reflex in veel bedrijven: dat doen we wel op onze eigen systemen. Maar is dat echt veiliger dan in de cloud? Een cloudprovider kan zijn schaalvoordelen uitspelen om kostenefficiënter beveiliging te voorzien. Bovendien heeft hij personeel dat zich voltijds op de beveiliging kan focussen. In de praktijk zal u het knap lastig hebben om hetzelfde beveiligingsniveau te halen als een cloudprovider.

2. De cloud is niet voor bedrijfskritische systemen

Er is geen enkele reden waarom bedrijfskritische systemen zoals uw ERP of boekhoudsysteem niet in de cloud zouden kunnen draaien. Kiest u de juiste cloudprovider, dan draaien uw toepassingen betrouwbaarder, veiliger en performanter dan u zelf kan realiseren. De cloud ontlast u van zware inspanningen die u anders moet leveren en die niet tot uw corebusiness behoren.

3. Alles draait beter in de cloud

Niet alle toepassingen zijn even geschikt om in de cloud te draaien. Soms is er gewoon geen businesscase voor. Die oude toepassing die toch niet verandert en die geen speciale vereisten heeft, draait wellicht beter op uw eigen servers. En soms zijn er technische beperkingen waardoor een migratie naar de cloud geen goed idee is. Zo maakt de vertraging die de internetverbinding met zich meebrengt toepassingen zoals virtuele desktops doorgaans te traag in de cloud.

4. De cloud is altijd goedkoper

Met het pay-per-usemodel van de cloud bent u in heel wat gevallen goedkoper af, met name als u flexibele of occasionele toegang tot de dienst nodig hebt. Maakt u daarentegen niet gebruik van de geboden flexibiliteit, dan betaalt u extra voor een eigenschap die u niet gebruikt. Of de cloud goedkoper is, hangt dus van uw gebruiksscenario’s af.

5. De IT-afdeling verliest hun job

Velen denken dat een overstap naar de cloud betekent dat er geen IT’ers meer nodig zijn. Niets is minder waar. De jobinhoud van de IT’ers verandert alleen: ze moeten zich minder bezighouden met standaardbeheertaken (die worden immers door de cloudprovider uitgevoerd), waardoor ze meer tijd krijgen voor taken met meer toegevoegde waarde. Ook de rol van de CIO verandert, want hij is een kritische factor in het succes van cloudadoptie.

 

Préférences

Quand vous visitez un site, certaines informations sont gardées en mémoire par votre navigateur sous forme de cookies. Vous pouvez changer ici vos préférences. Il se pourrait que bloquer ces cookies ait un impact sur votre expérience utilisateur et sur les services que nous offrons.

Cliquez pour activer/désactiver google analytics
Cliquez pour activer/désactiver google font
Cliquez pour activer/désactiver google map
Notre site web utilise des cookies pour rendre son site Web fonctionnel avec l'intention de rendre votre visite la plus agréable possible. Les cookies sont inoffensifs. En continuant à surfer sur notre site web, vous acceptez l'utilisation de cookies. Définissez vos préférences ou acceptez leur utilisation.